Informace o stezce

 

Naučná stezka prochází katastrem obce Poříčí u Litomyšle, zejména kolem vyvýšeného místa s názvem „Štimberk“, odtud také pochází název naučné stezky.

Trasa – okruh, procházející přírodním prostředím, začíná a končí v centru obce u kulturního domu - mapa zde. Na trase je 10 informačních panelů, které jednotlivá místa popisují z hlediska historického, geologického, archeologického, nachází se zde také popis místní fauny a flóry. Na trase je umístěna vyhlídka, ze které je za jasného počasí k vidění široké okolí. Toto místo je odměnou za zdolání strmého stoupání a stojí to opravdu za to.

   Informační panely na trase tematické stezky jsou doplněny o QR kódy, které skrývají zkrácený text informačních panelů a také zkrácený text přeložený do anglického jazyka. Návštěvník si tak může tento text přečíst ve svém smartphonu nebo jiném obdobném zařízení, které toto umožňuje. K dispozici je také propagační materiál v IC Poříčí u Litomyšle, kde je také možné požádat o zaslání informací o naučné stezce e-mailem.

   Naučná stezka využívá potenciál přírodního prostředí této lokality, je přístupna občanům všech věkových kategorií, kteří mají zájem o rozšíření svých znalostí a příjemnou procházku přírodou. 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt "Umístění didaktických panelů na trasu naučné stezky Kolem Štimberka"

V polovině r. 2018 bylo na trasu naučné stezky instalováno 7 didaktických naučných tabulí, určených nejen pro děti, ale i o pro ostatní návštěvníky a obyvatele regionu. Tabule obohacují stezku o další zajímavé informace z oblasti fauny a flóry a o informace týkající se dané lokality. Stezka se tak stala atraktivnější, zajímavější a poskytuje více informací a rozšiřuje cílovou skupinu návštěvníků. Obec Poříčí u Litomyšle považuje za důležité rozvoj této oblasti, podporu návštěvnosti a udržitelného rozvoje tohoto území.

Projekt „Umístění didaktických panelů na trasu naučné stezky Kolem Štimberka“ byl realizován za finanční podpory Pardubického kraje.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Zastavení č.1 - Naučná stezka Kolem Štimberka

Stop no.1 - Nature trail called „Around Štimberk“

Informační panel - komplet 

Informační panel - zkrácená verze

Informační panel - zkrácená verze (AJ

Hlasová stopa

Zastavení č.2 - Desná - retenční přehrážka

Stop no. 2 - Retention damming

Informační panel - komplet

Informační panel - zkrácená verze

Informační panel - zkrácená verze (AJ

Hlasová stopa

Zastavení č.3 - Jehličnatý les

Stop no. 3 – Natural spring

Informační panel - komplet

Informační panel - zkrácená verze

Informační panel - zkrácená verze (AJ

Hlasová stopa

Zastavení č.4 - Vesnice Rez

Stop no. 4 – Village „Rez“

Informační panel - komplet

Informační panel - zkrácená verze

Informační panel - zkrácená verze (AJ)

Hlasová stopa

Zastavení č.5 - Ptáci jehličnatého lesa

Stop no. 5 - Birds of coniferous forests

Informační panel - komplet

Informační panel - zkrácená verze

Informační panel - zkrácená verze (AJ)

Hlasová stopa

Zastavení č.6 - Potok (geo)

Stop no.6 - Stream

Informační panel - komplet

Informační panel - zkrácená verze

Informační panel - zkrácená verze (AJ)

Hlasová stopa

Zastavení č.7 - Savci

Stop no. 7 - Mammals

Informační panel - komplet

Informační panel - zkrácená verze

Informační panel - zkrácená verze (AJ)

Hlasová stopa

Zastavení č.8 - Bezobratlí

Stop no. 8 – Invertebrates

Informační panel - komplet

Informační panel - zkrácená verze

Informační panel - zkrácená verze (AJ)

Hlasová stopa

Zastavení č.9 - Bučina (Štimberk)

Stop No. 9 – Stimberk

Informační panel - komplet

Informační panel - zkrácená verze

Informační panel - zkrácená verze (AJ)

Hlasová stopa

Zastavení č.10 - Ptáci luk a lesních lemů

Stop no. 10 – Birds on the meadows and on the borders of forests

Informační panel - komplet

Informační panel - zkrácená verze

Informační panel - zkrácená verze (AJ)

Hlasová stopa